2021. aasta kalendaarne tööajafond

Kuu/kvartal Riigipüha (kalendripäev) Tööpäevi (tööaeg E-R) Töötunde (tööaeg E-R) Töötunde (erandid) Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (R)* 20 160   Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (K)* 19 152 149, kui 23.02 on tööpäev Märts 23 184   I kvartal kokku 2 riigipüha 62 496  496-3=493 Aprill 2. aprill – suur reede (R) 4.aprill – 1. […]

Eraisikust tööandjale

Füüsiline isik, kes ei ole FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) ja kes võtab tööle teise füüsilise isiku, näiteks lapsehoidja, ei pea ennast tööandjana Maksu- ja Tolliametis eraldi registreerima siis, kui ta on juba rahvastikuregistri järgi kantud maksukohustuslaste registrisse. Füüsilisest isikust tööandja ja tema poolt palgatud töötaja vaheliste suhete reguleerimisel lähtutakse töölepingu seadusest. Tööleping sõlmitakse kirjalikult, kuid […]

2020. aasta kalendaarne tööajafond

Kuu/kvartal Riigipüha (kalendripäev) Tööpäevi (tööaeg E-R) Töötunde (tööaeg E-R) Töötunde (erandid) Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (K)* 22 176   Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (E)* 19 152 149, kui 23.02 on tööpäev Märts 22 176   I kvartal kokku 2 riigipüha 63 504  504-3=501 Aprill 10. aprill – suur reede (R) 12.aprill – 1. […]

2019. aasta maksumäärad

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus. Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus. Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus […]

Uus vanemahüvitise arvestamise kord alates 01.09.2019

Uus vanemahüvitise arvestamise kord hakkab kehtima alates 01.09.2019. See tähendab seda, et vanemahüvitised, mis algavad 01.09.2019 või hiljem arvutatakse uut moodi. Kui varasemalt oli oluline, et millisesse kalendriaastasse jääb hüvitise algus, siis uue seaduse järgi kaob kalendriaasta põhine lähenemine. Uue vanemahüvitise arvestamise alus sõltub kõigepealt sellest, mis kuus sünnib laps. Seejärel arvestatakse lapse sünni kuule […]

Hooldusleht, kas ainult lapsevanemale?

Tänapäeva kiire elutempo ja pingelise töö juures võib laste kasvatamine olla tõsine katsumus, kuna lapsed kipuvad ikka ja jälle haigeks jääma ning töölt tuleb võtta vabu päevi. Mida aga teha, kui kummalgi lapsevanemal ei ole võimalik töölt puududa? Enamik lapsevanemaid arvab, et lapse haigestumise korral on hoolduslehe õigus ainult emal või isal. Tegelikkuses on aga […]

Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

Puhkusetasu maksmine: Puhkusetasu (põhipuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus) tuleb töötajale välja maksta hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Kokkuleppe korras võivad pooled otsustada, et puhkusetasu makstakse välja töötajale järgmisel palgapäeval, kuid sellest hilisem puhkusetasu maksmine enam lubatud ei ole. Puhkusetasu arvutamine: Puhkusetasu arvutatakse puhkusetasu arvutamise kuule eelneva kuue kuu jooksul töötaja teenitud töötasu alusel. Selleks liidetakse kuue […]

2019. aasta kalendaarne tööajafond

Kuu/kvartal Riigipüha (kalendripäev) Tööpäevi (tööaeg E-R) Töötunde (tööaeg E-R) Töötunde (erandid) Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (T)* 22 176 Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (P)* 20 157 160, kui 23.02 ei ole tööpäev Märts 21 168 I kvartal kokku 2 riigipüha 63 501  501+3=504 Aprill 19. aprill – suur reede (R) 21.aprill – 1. ülestõusmispüha […]

2018. aasta numbrites (maksumäärad jne.)

Käibemaksuseadus Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1). Käibemaksumäär 9% (KMS § 15 lg 2). Käibemaksumäär 0% (KMS § 15 lg 3 ja 4). Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot (KMS § 5 lg 2 p 2). Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 40 000 eurot (KMS § 19 lg 1) kalendriaasta algusest arvates. Sotsiaalmaksuseadus Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt summalt. Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 470 eurot (2018. a riigieelarve seadus § 2 lg 8). Tööandja […]

2018. aasta kalendaarne tööajafond

Kuu/kvartal Riigipüha (kalendripäev) Tööpäevi (tööaeg E-R) Töötunde (tööaeg E-R) Töötunde (erandid) Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (E)* 22 176 Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (L)* 20 157 160, kui 23.02 ei ole tööpäev Märts 30. märts – suur reede (R) 21 168 I kvartal kokku 3 riigipüha 63 501  501+3=504 Aprill 1.aprill – 1. ülestõusmispüha […]