Raamatupidamine

 

Dokumentide edastamise viis

Tänapäeval on kõige tavalisem dokumentide esitamise viis elektrooniline. Meile sobivad erinevad elektroonilised dokumentide esitamise viisid alates e-posti vahendusel saadetud kirjadest kuni eriliigiliste pilverakenduste kasutamiseni. Oleme valmis kasutama ka teie ettevõtte dokumendihaldussüsteemi, kui sellele ligipääsu võimaldate.

Oleme dokumentide edastamisel paindlikud – võite neid paberkujul postiga saata või ise meie juurde tuua. Dokumentide esitamise viisi saame omavahel kokku leppida. See võib ka kuude lõikes varieeruda, kui selleks vajadus on.

Lepime dokumentide edastamiseks kokku viisi, mis sobib nii teile kui ka meile ning on samal ajal turvaline ning reegleid järgiv.

 

Dokumentide esitamise sagedus

Kõige tavapärasem on raamatupidamine ühe kuu lõikes, mille puhul klient edastab kuu alguses eelneva kuu dokumendid. Nende alusel koostame raamatupidamisaruanded eelneva kuu lõpu seisuga. Selline raamatupidamisteenus annab kliendile majandustegevuse kohta olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni finantsandmetest üks kord kuus.

Raamatupidamine võib olla ka ajakohane. Sel puhul edastatakse dokumente raamatupidajale jooksvalt. Selline raamatupidamisteenus annab kliendile majandustegevuse kohta olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni finantsandmetest ajakohaselt, st igal ajahetkel.

Raamatupidamist on võimalik teha ka kliendi juures koha peal. Sel puhul lepime personaalselt kokku, mis aegadel raamatupidaja ettevõttes käib ning mil moel vajalikud dokumendid tema jaoks ette valmistatakse. Sellisel puhul kasutab raamatupidaja dokumente ettevõttes ning neid eraldi edastada ei ole tarvis.

 

Täiendavad teenused

Kliendi soovil teostame ka makseid ja muid raamatupidamise ning finantsjuhtimisega seotud töid. Ühekordse teenusena pakume vajadusel abi eelnevate perioodide raamatupidamise korrastamisel, majandusaasta aruande esitamisel vms.