Traditsiooniline raamatupidamisteenus

See on kõige tavalisem ja levinum teenuse vorm, kus klient toob kuu alguses eelneva kuu dokumendid, mille alusel koostatakse raamatupidamisaruanded eelneva kuu lõpu seisuga. Selline raamatupidamisteenus annab kliendile majandustegevuse kohta olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni finantsandmetest üks kord kuus.

Ettevõttel tuleb koguda perioodi arved, tšekid ja muud raamatupidamise jaoks vajalikud dokumendid kokku ning esitada need raamatupidajale. Raamatupidaja töötleb saadud algdokumente, mille põhjal koostab perioodi aruanded ning esitab vajalikud deklaratsioonid. Vastavalt kliendi soovile teostame ka makseid ja muid raamatupidamise ning finantsjuhtimisega seotud töid.

Traditsiooniline raamatupidamisteenus on suunatud eeskätt ettevõtetele, kelle raamatupidamise korraldamine nõuab vähem kui ühe raamatupidaja täiskoormust ning teenusest tekib reaalne kokkuhoid. Ühekordse teenusena pakume ka abi nii eelnevate perioodide raamatupidamise korrastamises kui ka majandusaasta aruande esitamisel.
 

Online raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenused teostatakse ajakohaselt. See variant eeldab kliendilt raamatupidamise dokumentide edastamist raamatupidajale jooksvalt. Teenuse tulemuseks on ajakohane informatsioon ettevõtte finantsseisust.

Ettevõttel tuleb koguda eelnevalt kokkulepitud ajavahemiku arved, tšekid ja muud raamatupidamise jaoks vajalikud dokumendid ning esitada need raamatupidajale. Raamatupidaja töötleb saadud algdokumente ning annab vajadusel operatiivset ja ajakohast informatsiooni ettevõtte raamatupidamise kohta. Saadud andmete põhjal koostatakse ja esitatakse ka vajalikud maksudeklaratsioonid. Vastavalt kliendi soovile teostatakse ka makseid ja muid raamatupidamise ning finantsjuhtimisega seotud töid.

Online raamatupidamisteenused on suunatud eeskätt ettevõtetele, kelle raamatupidamise korraldamine nõuab vähem kui ühe raamatupidaja täiskoormust, kuid siiski soovitakse võimalikult ajakohast informatsiooni ettevõtte finantsandmetest. Ühekordse teenusena pakume ka abi nii eelnevate perioodide raamatupidamise korrastamises, kui majandusaasta aruande esitamisel.
 

Raamatupidamisteenus kliendi juures kohapeal

Sobib ettevõttele, mis on keskmisest ehk pisut suurem, kuid siiski ei ole raamatupidajale täiskohaga tööd pakkuda. Sagedus, kui tihti on vaja raamatupidajal Teie ettevõttes kohal käia lepitakse kokku juba personaalselt. Sellise raamatupidamisteenuse variandi puhul ei ole dokumentide edastamist raamatupidamisbüroole ja vajalikud dokumendid on ettevõttes kohapeal alati olemas. Sobib väga hästi kliendile, kes hindab mugavust.