Sisekontroll

Teenus on tarvilik ettevõtetele kontrollimaks, kas ettevõtte raamatupidamine vastab kehtivatele raamatupidamise toimkonna juhenditele ja maksuseadustele.

Sisekontrolli vajaduseks võib olla mitmeid põhjuseid:

  • korraldate ettevõtte raamatupidamist ise, kuid ei ole 100% kindel, kas olete õigel teel;
  • kahtlete mingil põhjusel raamatupidajas ja soovite, et keegi kolmas vaataks paberimajanduse objektiivse pilguga üle;
  • soovite enne kohustuslikku audiitorkontrolli veenduda, et ettevõtte raamatupidamine on korraldatud lähtuvalt kehtivast seadusandlusest;
  • jne.