Sisekontroll

Meie sisekontrolli teenus on eelkõige mõeldud klientidele, kes soovivad kontrollida, kas ettevõtte raamatupidamine vastab kehtivatele raamatupidamise toimkonna juhenditele ja maksuseadustele.

Sisekontrolli vajaduseks võib olla mitmeid põhjuseid:

  • Korraldate ettevõtte raamatupidamist ise, kuid ei ole 100% kindel, kas olete õigel teel.
  • Kahtlete mingil põhjusel raamatupidajas ja soovite, et keegi kolmas vaataks paberimajanduse objektiivse pilguga üle.
  • Soovite enne kohustuslikku audiitorkontrolli veenduda, et ettevõtte raamatupidamine on korraldatud lähtuvalt kehtivast seadusandlusest.
  • ... jne.